רגולציה

לאחרונה החל הליך רגולציה בשוק המט"ח – פיקוח על זירות המסחר.

 

חברת פרוטרייד סולושנס הגישה לרשות ניירות ערך בקשת רישיון לניהול זירת סוחר.

יובהר, הפיקוח בפועל על החברה טרם החל ולחברה אין כיום רישיון מטעם הרשות.

לאחר קבלת הרשיון, לקוחותיה יהנו מזירת מסחר אשר נמצאת בפיקוח מלא של הרשויות.

 

התקנות החדשות דורשות ממפעילת זירת המסחר לעמוד בעשרות תקנים ודרישות, כאשר המשותף להם הוא מתן הגנה לציבור המשקיע את כספו.

התקנות לקבלת רשיון כוללות דרישות הון עצמי מינימלי של מפעילת זירת המסחר, חלוקה לרמות סיכון (מינוף), הגנה נדרשת לכספי ונכסי הלקוחות, מידע וגילוי נאות מפורט, דיווחים רציפים לרשות ועוד.

 

 

למידע נוסף אודות הפיקוח על זירות המסחר,

ניתן להתעדכן באתר רשות ניירות ערך.