MetaTrader 4 – המדריך המקוצר והמקצועי לסוחר

שערי קניה/מכירה

 

במערכת המסחר MetaTrader 4 קיימים מחירי "ביקוש" (Bid) ומחירי "היצע" (Ask).

 

כברירת מחדל הגרפים אשר מוצגים ב-MetaTrader 4 הינם שערי ה-Bid בלבד.

 

כניסה ויציאה מעסקה

 

כניסה לעסקת "קניה":

ככלל, כאשר תפתח עסקת קניה – יירשם שער הפתיחה (Open) כשער ה"היצע" אשר היה נתון בשוק בזמן הכניסה לעסקה.

כאשר תסגר העסקה – יירשם שער הסגירה (Close) כשער ה"ביקוש" אשר היה נתון בשוק בזמן סגירת העסקה.

 

כניסה לעסקת "מכירה":

ככלל, כאשר תפתח עסקת מכירה – יירשם שער הפתיחה (Open) כשער ה"ביקוש" אשר היה נתון בשוק בזמן הכניסה לעסקה.

כאשר תסגר העסקה – יירשם שער הסגירה (Close) כשער ה"היצע" אשר היה נתון בשוק בזמן סגירת העסקה.

 

 

סוגי הוראות במערכת MetaTrader 4:

 

קיימים ב-MT4 שני סוגי הוראות –
1.הוראות ב "מחיר שוק" (Market)
2.הוראות "ממתינות" (Pendings)

1.הוראה במחיר שוק (MARKET)

זהו סוג ההוראה הנפוץ ביותר עבור קניה ומכירה. ביצועה מאפשר ביצוע מיידי במחירי השוק  המצויינים כמחירי קניה או מכירה, אשר מופיעים בציטוטים בזמן ביצוע ההוראה.
הוראה זו ניתנת לשימוש כאשר רוצים להיכנס לעסקה חדשה או לצאת מעסקה קיימת.

מטה טריידר

MetaTrader 4 – ביצוע במחיר שוק


2.הוראה ממתינה
(Pending)

הוראות אלו ישמשו אותנו כאשר נרצה לבצע כניסה לעסקה (קניה או מכירה) בשער המוגדר מראש. הוראות אלו יבוצעו כאשר מחירי השוק יהיו בהתאם להגדרות הבאות:

VTR4X

MetaTrader 4 .4 – הוראה ממתינה

 

 

קניה:

BUY LIMIT – כאשר נרצה לקנות במחיר Ask  אשר נמוך ממחיר השוק הנוכחי.

נשתמש בסוג הוראה זו כאשר נצפה שהשוק ירד למחיר אותו הגדרנו ואז תחל מגמת עליה (Roll back)

BUY STOP  – כאשר נרצה לקנות במחיר Ask  אשר גבוה ממחיר השוק הנוכחי.

נשתמש בסוג הוראה זו כאשר נצפה שהשוק יעלה למחיר אותו הגדרנו ואז תחל מגמת עליה (בד"כ בפריצה למעלה).
מכירה:

SELL STOP  – כאשר נרצה למכור במחיר Bid  אשר נמוך ממחיר השוק הנוכחי.

נשתמש בסוג הוראה זו כאשר נצפה שהשוק ירד למחיר אותו הגדרנו ואז תחל מגמת ירידה (בד"כ בשבירה מטה).

SELL LIMIT – כאשר נרצה למכור במחיר Bid  אשר גבוה ממחיר השוק הנוכחי.

נשתמש בסוג הוראה זו כאשר נצפה שהשוק יעלה למחיר אותו הגדרנו ואז תחל מגמת ירידה (בד"כ בכשל פריצה מעלה).

diffrent_orders

Meta Trader 4 – תרשים הוראות ממתינות

 

קיימות במערכת MetaTrader 4 ארבע פקודות אשר מאפשרות לנו בניהול העסקאות הפתוחות:

  1. לקיחת רווח – Take Profit
  2. הגבלת הפסד – Stop Loss
  3. סטופ נגרר – Trailing Stop

 

1. לקיחת רווח – Take Profit:

הזנת פקודה זו מתאפשרת בעת כניסה לעסקה חדשה או בעת עדכון עסקה פתוחה.

פקודת ה TP  מאפשרת יציאה מהעסקה בשער המוגדר מראש ובד"כ תזכה את חשבון המסחר ברווח בסגירת עסקה מוצלחת.

כאשר מדובר בהוראת קניה – על ערך ה TP להיות גבוה יותר ממחיר השוק הנוכחי.

כאשר מדובר בהוראת מכירה – על ערך ה TP להיות נמוך יותר ממחיר השוק הנוכחי.

 

2. הגבלת הפסד – Stop Loss:

הזנת פקודה זו מתאפשרת בעת כניסה לעסקה חדשה או בעת עדכון עסקה פתוחה.

פקודת ה SL  מאפשרת יציאה מהעסקה בשער המוגדר מראש ובד"כ תחייב את חשבון המסחר בהפסד, בגין סגירת עסקה אשר אינה תאמה את ציפיות הסוחר.

 

כאשר מדובר בהוראת קניה – על ערך ה SL  להיות נמוך יותר ממחיר השוק הנוכחי.

כאשר מדובר בהוראת מכירה – על ערך ה SL  להיות גבוה יותר ממחיר השוק הנוכחי.

 

3 . סטופ עוקב – Trailing Stop

הזנת פקודה זו מתאפשרת בעת עדכון עסקה פתוחה.
אזהרה: פקודת הסטופ עוקב אינה נרשמת בשרתי החברה ולכן אינה מומלצת לשימוש.
היתכנות פקודה זו מחייבת השארת מערכת המסחר פעילה ומחוברת במחשב הלקוח לשרתי החברה.

הסטופ לוס העוקב מעלה/מוריד את שער ה SL  בהתאם לערך אותו נבחר.

יתרון ה TS הינו ניהול אוטומטי ונעילתו של שער הגבלת ההפסד, במידה והעסקה תואמת את תחזית הסוחר.

ערך ה Trailing Stop מוגדר בנקודות של 0.1 פיפס ולכן 100 = 10 פיפס.

 

דוגמא:

עסקת קניה

שער נוכחי: 1.07650

בחירת ערך 100 = 10 פיפס

כאשר השער יעלה מהשער הנוכחי – יוזן אוטומטית SL  אשר נמוך מהשער החדש במרווח של 10 פיפס.

בעת עליית השער –  יוזז שער ה SL  בהתאמה במרווח של 10 פיפס.

 

 

לצפיה במדריך הורדה והתקנה לחץ כאן