מרחק מינימלי ממחיר השוק – MetaTrader 4

 

מט"ח

 

Symbol

(מכשיר פיננסי)

Limit & Stop Level

(מרחק מינימלי)

Minimum Lot

(כמות מסחר מינימלית)

Maximum Lot

(כמות מסחר מקסימלית)

EURUSDfx 20 0.1 20
GBPUSDfx 20 0.1 20
USDJPYfx 20 0.1 20
USDCHFfx 20 0.1 20
USDCADfx 20 0.1 20
AUDUSDfx 20 0.1 20
NZDUSDfx 20 0.1 20
EURGBPfx 20 0.1 20
EURAUDfx 20 0.1 20
EURJPYfx 20 0.1 20
EURCADfx 20 0.1 20
GBPJPYfx 20 0.1 20
GBPCHFfx 20 0.1 20
EURCHFfx 20 0.1 20
GBPAUDfx 20 0.1 20
GBPCADfx 20 0.1 20
AUDJPYfx 20 0.1 20
AUDCHFfx 20 0.1 20
AUDCADfx 20 0.1 20
AUDNZDfx 20 0.1 20
NZDJPYfx 20 0.1 20
NZDCHFfx 20 0.1 20
CADCHFfx 20 0.1 20
NZDCADfx 20 0.1 20
CADJPYfx 20 0.1 20
CHFJPYfx 20 0.1 20
GBPNZDfx 20 0.1 20
USDNOKfx 50 0.1 20
USDSEKfx 50 0.1 20
EURNZDfx 20 0.1 20
USDPLNfx 50 0.1 20
USDILSfx 50 0.1 20

 
 

סחורות

 

Symbol

(מכשיר פיננסי)

Limit & Stop Level

(מרחק מינימלי)

Minimum Lot

(כמות מסחר מינימלית)

Maximum Lot

(כמות מסחר מקסימלית)

FT_Gold 50 0.1 20
FT_Silver 8 0.1 20
WHEAT 10 0.1 20
CORN 10 0.1 20
RICE 10 0.1 20
SOYA 10 0.1 20
C.OIL 10 0.1 20
N.GAS 10 0.1 20
USDIndx 10 0.1 20
minSP 10 0.1 20
NSDQ 10 0.1 20
DJ 10 0.1 20
NIKKEI 10 0.1 20
RUSEL 0 0.1 20

 

 

* הוראות Limit – מאפשרות לסוחר לבצע אחת מן הפעולות הבאות:

קניה (Buy) מתחת למחיר השוק [פחות ה-Level הקבוע].

מכירה (Sell) מעל למחיר השוק [בתוספת ה-Level הקבוע].

 

** הוראות Stop – מאפשרות לסוחר לבצע אחת מן הפעולות הבאות:

קניה (Buy) מעל למחיר השוק [בתוספת ה-Level הקבוע].

מכירה (Sell) מתחת למחיר השוק [פחות ה-Level הקבוע].