לוח חופשות מסחר לשנת 2017

מכשיר פיננסי / תאריך ומועד מניות [ארה"ב] סחורות מזון [ארה"ב] סחורות אנרגיה [ארה"ב] מדדי מחיר [ארה"ב] מדדי מניות [ארה"ב] מדדי מניות [בריטניה] מדדי מניות [אירופה] מתכות (כסף/זהב) צמדי מטבעות (מט"ח)
יום שני 02/01/2017 New Year's Day סגור סגור סגור סגור סגור סגור פתוח סגור סגור
יום שני 16/01/2017 Martin Luther King Day סגור סגור נסגר ב20:00 נסגר ב20:00 נסגר ב20:00 פתוח פתוח נסגר ב20:00 פתוח
יום שני 20/02/2017 President's Day סגור סגור נסגר ב20:00 נסגר ב20:00 נסגר ב20:00 פתוח פתוח נסגר ב20:00 פתוח
יום שישי 14/04/2017 Good Friday סגור סגור סגור סגור סגור סגור סגור סגור פתוח
יום שני 17/04/2017 Easter Monday פתוח פתוח פתוח פתוח פתוח פתוח סגור פתוח פתוח
יום שני 29/05/2017 Memorial Day סגור סגור נסגר ב20:00 סגור סגור פתוח פתוח נסגר ב20:00 פתוח
יום שני 03/07/2017 Independence Eve נסגר ב20:00 פתוח פתוח פתוח פתוח פתוח פתוח פתוח פתוח
יום שלישי 04/07/2017 Independence Day סגור סגור פתוח פתוח פתוח פתוח פתוח פתוח פתוח
יום שני 04/09/2017 Labor Day סגור נסגר ב20:00 נסגר ב20:00 נסגר ב20:00 נסגר ב20:00 פתוח פתוח נסגר ב20:00 פתוח
יום חמישי 23/11/2017 Thanksgiving Eve סגור סגור סגור סגור סגור פתוח פתוח פתוח פתוח
יום שישי 24/11/2017 Thanksgiving Day נסגר ב20:00 נסגר ב20:00 נסגר ב20:00 נסגר ב20:00 נסגר ב20:00 נסגר ב20:00 נסגר ב20:00 פתוח פתוח
יום שישי 22/12/2017 Christmas Eve פתוח פתוח פתוח פתוח פתוח נסגר ב14:30 פתוח פתוח פתוח
יום שני 25/12/2017 Christmas Day פתוח נסגר ב20:00 נסגר ב20:00 נסגר ב20:00 נסגר ב20:00 נסגר ב14:30 פתוח פתוח פתוח
יום שישי 29/12/2017 New Year's Eve סגור סגור סגור סגור סגור סגור פתוח סגור סגור
יום שני 01/01/2018 New Year's Day סגור סגור סגור סגור סגור סגור פתוח סגור סגור

 

*השעות המופיעות בטבלה הן לפי שעון ישראל GMT+2.

**במועדים הנ"ל בכל המכשירים – המסחר עשוי להיות דליל עם נזילות נמוכה.

***התאריכים המצויינים לעיל הם נכונים לרגע זה ועשויים להתווסף אליהם אירועים חריגים נוספים במהלך השנה.