טבלת מועדי פקיעות לשנת 2016/17

התאריכים המצויינים לעיל הינם ימי המסחר האחרונים בחוזים.
כשבוע לפני מועד הפקיעה, לא ניתן יהיה לפתוח עסקאות חדשות בחוזה – יש לפתוח עסקה חדשה בחוזה הבא.
שעת הפקיעה משתנה בהתאם לחוזה ולכן, מומלץ לגלגל את החוזה לכל המאוחר יום לפני.