הפקדה לחשבון

פרטי בנק – פרוטרייד

פרטי חשבון הבנק להעברה שקלית:

שם המוטב: פרוטרייד סולושנס

בנק: לאומי (10)

סניף: דקר (859)

חשבון: 19430000

 

* לאחר העברת הכספים יש לשלוח אסמכתא המעידה על העברת הכספים:

לפקס: 03-5227577

או לדוא"ל: [email protected]

 

** יש לשים לב כי לפי חוק הלבנת הון –  פרטי הבעלים בחשבון הבנק ממנו מעבירים את הכסף,

חייבים להיות זהים לחלוטין לפרטים הרשומים בחשבון המסחר.

במידה ולא תהיה התאמה בין זהות בעלי החשבונות, הכסף יוחזר לחשבון הבנק ממנו נשלח בניכוי עמלה של 20 ש"ח.

 

*** ההפקדה לחשבון המסחר תתבצע תוך יום עסקים אחד מרגע מועד ההעברה.